Zonnepanelen

Zonne-energie “Voor niets gaat de zon op”

De zon is een ster die door kernfusie continu energie uitstraalt in de vorm van licht en warmte. Nagenoeg alle energie op aarde is direct of indirect afkomstig van de zon. De zon levert de aarde ongeveer 9000 maal zoveel energie als de energiebehoefte van alle aardbewoners samen.
Zonne-energie is de belangrijkste bron van energie. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op aarde.
Zonne-energie  is als duurzame energiebron ideaal voor op uw huis, bedrijfspand of instelling.
Maar hoe wordt die energie omgezet  in elektriciteit? Door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) kan men gebruik maken van zonlicht. Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.


Waarom zonne energie – ‘Voor niets gaat de zon op”

Er zijn meerdere redenen waarom mensen zonnepanelen aanschaffen.
-  Onafhankelijk van het energienet
-  Onafhankelijk van fossiele brandstoffen
-  Eigen energie opwekken
-  De zon blijft altijd schijnen
-  Financieel zeer goede investering
-  CO2 reductie
-  Duurzame energiebron met geringe nadelige bij effecten
-  Bijdrage aan duurzame toekomst

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen
-  Zonlicht is gratis en onuitputtelijk
-  Zonnepanelen garanderen een vaste energieprijs voor de lange termijn
-  Zonnepanelen zijn stil, betrouwbaar en veilig
-  Zonnepanelen zijn één van de schoonste vormen van duurzame energie
-  Zonnepanelen verlagen de energierekening
-  Zonnepanelen verbeteren het energielabel
-  Zonnepanelen verhogen de waarde van uw woning
-  Zonnepanelen zijn een bewezen technologie
-  Zonnepanelen bieden een hoger rendement dan een spaarrekening

 

 IMG 0106IMG 0132