Nieuws

Subsidies

ISDE

 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers

 

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

-        Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

-        Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.

 

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

 

 

Hoeveel subsidie is er in 2017?

In 2017 is er € 90 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. 

 

Stand van zaken - 31 mei 2017

 

Aanvragen
(2017)

Subsidieclaim
(schatting)

Totaal

9.237

€ 27.900.000

  

Aanvragen en apparaten naar doelgroep -31 mei 2017

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

Wij helpen u graag met het aanvragen van uw subsidie!